ПАКТ ИНФО

Evropska unija i srbija zastava
децембар 24, 2018 2026

Poglavlje 34 – Institucije

Osnovna tema ovog poglavlja – o kome se razgovora na kraju pregovaračkog procesa, kada je već izvesno da će država kandidat postati država koja pristupa EU – je učešće buduće države članice u radu institucija Evropske unije. To podrazumeva da se odredi koliko predstavnika i u kojoj instituciji će imati država koja pristupa EU, ali i na koji način će glasati u određenim telima i kako se računa broj glasova koje će imati ta država. Najvažnije je odrediti broj glasova koje će država imati u Evropskom savetu i Savetu ministara Evropske unije. Princip računanja glasova u Evropskoj komisiji određen… Detaljnije
33. FIN
децембар 22, 2018 3157

Poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe

Ovo pregovaračko poglavlje obuhvata pravila o vlastitim sredstvima koja predstavljaju finansijske prihode budžeta EU. Svaka država članica Evropske unije ima pravo na korištenje sredstava iz budžeta Unije, ali i obavezu da uplaćuje u budžet. Budžetska sredstva Evropske unije prikupljaju se iz tri osnovne vrste prihoda: tradicionalnih vlastitih sredstava (prihodi od carina, uključujući carine na poljoprivredne proizvode, i akciza na šećer); vlastitih sredstava po osnovi poreza na dodatnu vrednost (PDV) i vlastitih sredstava iz uplata država članica na temelju bruto nacionalnog dohotka (BND).… Detaljnije
32. NADZOR
дец 21, 2018 5063

Poglavlje 32 - Finansijski nadzor

Pravna tekovina ovog poglavlja odnosi se na usvajanje međunarodno prihvaćenih standarda javne unutrašnje finansijske kontrole i najbolje prakse EU i njihovu primenu na celi javni sektor. Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola doprinosi unapređenju discipline i transparentnosti u korišćenju javnih… Detaljnije
EU zastave
дец 20, 2018 2270

Poglavlje 31 – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika

Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU teži da govori jednim glasom kada se radi o spoljnoj politici i uglavnom je zasnovana na jednoglasnosti država članica, što je mehanizam za usvajanje zajedničkih deklaracija i smernica za politička i bezbednosna pitanja koja vode zajedničkoj diplomatskoj… Detaljnije
30. EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM
дец 18, 2018 1763

Poglavlje 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Poglavlje 30 odnosi se na propise koji se primenjuju na spoljnu trgovinu i propise o Zajedničkoj trgovinskoj politici, kao i na razvojnu i humanitranu pomoć koju EU pruža zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama. Zajednička trgovinska politika ima politički značaj jer u velikoj meri… Detaljnije
29. CARINA
дец 18, 2018 1845

Poglavlje 29 – Carinska unija

Pravne tekovine EU u ovom poglavlju se sastoje od instrumenata kojima se obezbeđuje funkcionisanje carinske unije i efikasna zaštita i kontrola spoljnih granica. Zajednička carinska unija EU je uslov za ostvarivanje zajedničke trgovinske politike i razvoja Evropske unije, kao i njenog zajedničkog… Detaljnije
28. ZAŠTITA POTROŠAČA
дец 16, 2018 4289

Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Ovo poglavlje podeljeno je na dva dela i odnosi se na politiku zaštite potrošača i politiku zaštite javnog zdravlja. Države članice treba da u svoje nacionalno zakonodavstvo transponuju date pravne tekovine EU. Time se omogućuje veći stepen bezbednosti proizvoda, ali i bolja zaštita potrošača i… Detaljnije
27. EKO 3
дец 15, 2018 7652

Poglavlje 27 - Životna sredina

Osnovni ciljevi politike životne sredine EU su očuvanje prirodnih vrednosti, promocija resursno-efikasne ekonomije i briga o javnom zdravlju. Politika životne sredine je multisektorska. Politika i zahtevi zaštite životne sredine moraju biti integrisani u kreiranje i sprovođenje svih politika i… Detaljnije
26. Obrazovanje i kultura
дец 14, 2018 3208

Poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura

Poglavlje 26 obuhvata oblast obrazovanja, obuke, programe za mlade i kulturu. Ove oblasti su u nadležnosti država članica Evropske unije koje ih sprovode u duhu saradnje i dobrovoljnih merila. Ugovorom o funkcionisanju EU nalaže se da Unija podstiče saradnju između država članica, kao i da pomaže i… Detaljnije
25. NAUKA
дец 12, 2018 1217

Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje

Nauka i istraživanje su prepoznati od strane Evropske unije kao ključni nosioci razvojnih politika koji doprinose ekonomskom rastu i stvaranju radnih mesta. Znanje, kao najvažniji intelektualni resurs, sve više dobija na značaju, dok se postojanje stabilnog istraživačkog sistema posmatra kao… Detaljnije
24. Pravda sloboda markice EU
дец 10, 2018 4059

Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost

Osnovni cilj realizacije svih aktivnosti prepoznatih u okviru Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbednost jeste da se omogući slobodno kretanje ljudi, uz garantovanje njihove bezbednosti. Tako široko postavljen okvir obuhvata spektar većeg broja pitanja – od upravljanja vanjskim granicama EU, preko… Detaljnije
23. PRAVOSUĐE
дец 10, 2018 6714

Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava

Ovo poglavlje je relativno novo poglavlje, uvedeno nakon petog i šestog talasa proširenja Evropske unije 2004. i 2007. godine. U ovom poglavlju se pregovara o ispunjavanju političkih kriterijuma koji su preduslov daljih evropskih integracija država koje su u procesu pristupanja. Uglavnom je… Detaljnije
22. Regionalna politika
дец 08, 2018 2017

Poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Poglavlje 22 obuhvata propise koji se odnose na planiranje i sprovođenje kohezione politike EU, korišćenjem evropskih strukturnih i investicionih fondova. Reč je o uredbama kojima se definišu konkretni ciljevi kohezione politike EU za period 2014–2020, fondovima za njenu realizaciju, aktivnostima… Detaljnije
21. TRANSEVROPSKE MREŽE
дец 07, 2018 1919

Poglavlje 21 – Transevropske mreže

Ideja transevropskih mreža se pojavila prvi put krajem osamdesetih godina u kontekstu Jedinstvenog evropskog tržišta. Veliko tržište, uz slobodu kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala, podrazumevalo je povezanost regionalnih i modernih mreža savremenom i efikasnom infrastrukturom. Stvaranje… Detaljnije
19. Preduzetništvo i industrija
дец 06, 2018 2906

Poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika

Ovo poglavlje ubraja se u lakša poglavlja za pregovaranje. Sva preduzeća koja su u državnom vlasništvu moraju proći kroz postupak rekonstruisanja i moraju biti pripremljena za samostalno i konkurentno učešće u tržišnoj utakmici. Industrijska politika je tesno povezana s drugim pregovaračkim… Detaljnije
19. Socijalna politika i zapošljavanje
дец 05, 2018 5416

Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje

Najznačajniji ciljevi socijalne politike EU jesu: postizanje jedinstvenog i pravednog pristupa osnovnim socijalnim uslugama, unapređenje sistema socijalne zaštite, visokobrazovni stepen radne snage, visoka stopa zaposlenosti uz posebnu brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada,… Detaljnije
18. Statistika
дец 03, 2018 1128

Poglavlje 18 – Statistika

Pravne tekovine EU u oblasti statistike se sastoje od zakonodavstva koje ima direktnu primenu u državama članicama. Ove pravne tekovine sadrže raznovrsne metodološke priručnike i uputstva u raznim statističkim domenima, kao što su poljoprivreda ili ekonomska i monetarna politika. Statistika i na… Detaljnije
PG 17 ekonomska i monetarna politika
дец 01, 2018 2846

Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika

Poglavlje pretežno vezano za Narodnu banku Srbije. Pravne tekovine EU u oblasti ekonomske i monetarne politike sadrže pravila kojima se zahteva nezavisnost centralnih banaka u državama članicama. Takođe zabranjuje se da centralne banke direktno finansiraju javni sektor, kao i privilegovan pristup… Detaljnije
16. Oporezivanje
нов 30, 2018 1925

Poglavlje 16 – Oporezivanje

Pravna tekovina za indirektno oporezivanje sastoji se od usaglašenog zakonodavstva u oblasti poreza na dodatu vrednost (PDV) i akciza. Porez na dodatu vrednost obuhvata primenu nekumulativnog opšteg poreza na potrošnju kojem podležu sve faze proizvodnje i distribucije robe i usluga. Pravna tekovina… Detaljnije
15. Energetika
нов 29, 2018 4233

Poglavlje 15 – Energetika

Energetika je tradicionalno najznačajnija oblast delovanja Evropske unije. Upravljanje energetskim sektorom i danas predstavlja jednu od najznačajnijih oblasti delovanja institucija EU. Postoje brojni razlozi zbog kojih se smatra da energetika ima značajne uticaje na sve druge sektore privrede i… Detaljnije
14. Transport
нов 24, 2018 2137

Poglavlje 14 – Transportna politika

Cilj transportne politike Evropske unije jeste poboljšanje funkcionisanja njenog unutrašnjeg tržišta obezbeđivanjem sigurnosti, delotvornosti, dostupnosti i kvaliteta transportnih usluga, zaštite interesa korisnika tih usluga i zaštita životne sredine. Pravni propisi čijim će se sprovođenjem… Detaljnije
27. EKO 2
нов 22, 2018 5713

EU U PRAKSI NA LOKALNOM NIVOU

Nezvanične procene govore da će se čak 75% zakonskih odredbi koje Srbija u procesu pregovora treba da transponuje u svoje zakonodavstvo primenjivati i na lokalnom nivou. To govori da će mnoge odredbe direktno uticati na građane Srbije. A da li je i koliko lokalna administracija pripremljena da… Detaljnije
13. ribarstvo B
нов 15, 2018 3117

Poglavlje 13 – Ribarstvo

Zajednička politika ribarstva Evropske unije obuhvata pitanja iskorišćavanja i upravljanja ribljim bogatstvima, pitanja uređenja tržišta ribljim proizvodima, pitanja strukturne politike, nadzora i kontrole, kao i međunarodnu saradnju u ribarstvu. Politika Evropske unije u oblasti ribarstva… Detaljnije
EU SRB ukrštene zastave
нов 04, 2018 5681

GRAVITACIONA SNAGA EVROPSKE UNIJE I SRBIJA

Šta Srbiji donosi članstvo u EU? Da li je Evropska Unija prirodni partner Srbije? Šta građani Srbije imaju od toga? Da li je evropski klub razvijenih i dalje primamljiv za nas? Gde se Srbija trenutno nalazi na evropskom putu? Na ova pitanja odgovore smo potražili među relevantnim poznavaocima EU i… Detaljnije
12. Bezbednost hrane
нов 02, 2018 3433

.Poglavlje 12 - Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

Pravna tekovina u oblasti bezbednosti hrane, veterinarska i fitosanitarna politika odražava integrisani pristup EU bezbednosti hrane, koji za cilj ima osiguranje visokog stepena bezbednosti hrane, zdravlja i dobrobiti životinja i zdravlja bilja u okviru Evropske unije, kroz jedinstvene mere „od… Detaljnije
27. EKO 2
нов 01, 2018 7686

Poglavlje 27 - Ekološki problemi na lokalu

Vrlo često imamo prilike da čujemo i pročitamo da će najveći teret prilagođavanja Srbije standardima Evropske Unije podneti upravo lokalne samouprave. Nema tačne procene u kojim procentima će obaveze primene evropskih standarda biti prenešene na lokalne samouprave, ali barata se cifrom od 70% do… Detaljnije
11. poljoprivreda
окт 31, 2018 4896

Poglavlje 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj

Zajednička poljoprivredna politika EU jedna je od najznačajnijih oblasti, kako u pogledu broja propisa koji regulišu ovu oblast tako i u pogledu udela poljoprivrednog budžeta u ukupnom budžetu Evropske unije. Naime, veličina budžeta Zajedničke poljoprivredne politike je veoma visoka i iznosi… Detaljnije
10. informaciono društvo
окт 22, 2018 3702

Poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji

Pravna tekovina Evropske unije kojom su definisane smernice za oblast elektronskih komunikacija, usluga informacionog društva i audio-vizuelne politike deo je pregovaračkog Poglavlja 10. Praktična primena pravila koje nalaže ovo poglavlje na živote građana država članica Evropske unije jesu, na… Detaljnije
SRETENOVIC
окт 22, 2018 897

173.000 ZA GOSPODINA

Koalicija za nadzor javnih finansija poziva guvernerku Narodne banke Srbije Jorgovanku Tabaković da građanima odgovori na sledeća pitanja: 1. Koji je osnov i razlog radnog angažovanja doskorašnjeg predsednika Saveta Državne revizorske institucije Radoslava Sretenovića u Narodnoj banci Srbije na… Detaljnije
A GAJOVIĆ
окт 22, 2018 5679

MEDIJSKE SLOBODE U POGLAVLJU 23

Diskusija koja se već mesecima vodi oko stanja medijskih sloboda, tematski pripada Poglavlju 23. Rad na sada već čuvenoj Medijskoj strategiji bio je obustavljen, jer su medijska udruženja napustila radnu grupu. U međuvremenu se desio obrt, sa najvišeg državnog vrha iniciran je ponovni rad na tekstu… Detaljnije
9. FInansijske usluge
окт 10, 2018 2784

Poglavlje 9 - Finansijske usluge

Najvažniji ciljevi pravnih tekovina EU u oblasti finansijskih usluga su obezbeđivanje finansijske stabilnosti i adekvatna zaštita potrošača, investitora i osiguranika. Pravne tekovine EU u oblasti finansijskih usluga obuhvataju oblasti: bankarstva, osiguranja, reosiguranja, dobrovoljnih penzijskih… Detaljnije
Saša VARINAC
окт 10, 2018 5116

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA - USLOV ZA POGLAVLJE 5

Poenta donošenja novog Zakona o javnim nabavkama je potpuno usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske Unije, Direktivama o javnim nabavkama koje su donete 2014. godine. To je ujedno i zahtev koji EU stavlja pred Srbiju kao jedan od uslova pridruživanja i usklađivanja sa Poglavljem 5. Predlog… Detaljnije
KONKURENCIJA
окт 02, 2018 4213

Poglavlje 8 - Politika konkurencije

U procesu pristupanja EU politika zaštite konkurencije zauzima jedno od najznačajnijih mesta jer njeno efikasno sprovođenje doprinosi unapređenju ekonomije, razvoju i rastu broja privrednih društava, unapređenju ulaganja u istraživanje i razvoj novih proizvoda, privlačenju novih investicija,… Detaljnije
INTELEKTUALNA SVOJINA
сеп 28, 2018 3907

Poglavlje 7 - Pravo intelektualne svojine

Osnovni cilj propisa Evropske unije u oblasti prava intelektualne svojine jeste doprinos stvaranju povoljnog ambijenta za poslovanje na unutrašnjem tržištu. Nosioci prava intelektualne svojine na unutrašnjem tržištu ostvaruju povoljniji položaj u odnosu na konkurenciju na taj način što im ona… Detaljnije
za SAJT
сеп 22, 2018 375

MLEČNI PUT POPLOČAN KAJMAKOM I SVETLOSNE GODINE

„Evropska Unija od Srbije ne očekuje samo prilagođavanje evropskim standardima, već da u ovu zajednicu unese novu vrednost i nov kvalitet“ Florent Marciacq Deputy Secretary General & Research Fellow, Austro-French Centre for Rapprochement in Europe (Beograd, 13.09.2018. „Move.Link.Engage“ –… Detaljnije
eu evropska unija srbija
сеп 19, 2018 2657

Poglavlje 6 - Pravo privrednih društava

U okviru ovog poglavlja razmatraju se pitanja u vezi sa osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u državama članicama EU. Ovo poglavlje obuhvata dva dela: pravo privrednih društava u užem smislu i računovodstvo i reviziju. Pravo privrednih društava u užem smislu odnosi se na: pravila… Detaljnije
JAVNE NABAVKE
сеп 14, 2018 6895

Poglavlje 5 - Javne nabavke

Javne nabavke predstavljaju važnu komponentu svake savremene ekonomije. Efikasan sistem javnih nabavki je neophodan za ostvarivanje ciljeva slobodnog tržišta i obezbeđivanje uslova tržišnog nadmetanja. Sistem javnih nabavki počiva na principima transparentnosti, jednakog tretmana, slobodi… Detaljnije
EU zastave
сеп 10, 2018 3565

Poglavlje 4 - Slobodno kretanje kapitala

Sloboda kretanja kapitala predstavlja jednu od četiri slobode na kojima se temelji unutrašnje tržište Evropske unije. Ovo poglavlje pre svega se odnosi na usklađivanje propisa iz oblasti kretanja kapitala i tekućih plaćanja, kao i na borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma. KORIST ZA… Detaljnije
EU u magli
сеп 07, 2018 3575

Poglavlje 3 - Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga

Sloboda pružanja usluga je jedna od četiri slobode neophodne za funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU, a obuhvata i pravo poslovnog nastanjivanja u bilo kojoj državi članici EU. Poslovno nastanjivanje znači pravo započinjanja i obavljanja delatnosti u bilo kojoj državi članici. Države članice treba… Detaljnije
EU SRB zastave
сеп 06, 2018 4414

Poglavlje 2 - Slobodno kretanje radnika

Sloboda kretanja radnika je jedna od osnovnih sloboda koja je garantovana pravom Evropske unije. Svaki građanin EU ima pravo na slobodno kretanje, boravak i rad u drugim državama članicama, bez diskriminacije na osnovu državljanstva. Pravne tekovine EU obezbeđuju nediskriminatrorni tretman (na… Detaljnije
PUT ka EU karikatura
сеп 05, 2018 7624

EVROPA U PRAKSI

Podrinjski anti korupcijski tim uz podršku Ministarstva kulture i informisanja pokreće serijal tekstova koji treba da ponudi odgovore na neka od pitanja koja muče javnost u Srbiji a vezani su za pristupanje Srbije Evropskoj Uniji, usvajanje evropskih standarda i principa i možda najvažnije, šta će… Detaljnije
EU pregovori
сеп 05, 2018 3811

Poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe

Sloboda kretanja robe, uz slobodu kretanja ljudi, usluga i kapitala, predstavlja jednu od osnovnih sloboda na kojima se zasniva Evropska unija, budući da jedinstveno i zajedničko unutrašnje tržište država članica čini samu srž evropskih integracija. Unutrašnje tržište EU je jedinstveno carinsko… Detaljnije
NUNS BIRN logo
сеп 03, 2018 204

GRAĐANE LOZNICE INTERESUJU RADNA MESTA

Prema istraživanju koje je u Loznici sproveo Podrinjski anti korupcijski tim u okviru projekta "Kaži-Traži šta te zanima" a uz podršku NUNS-a, BIRN-a i Fondacije Slavko Ćuruvija, građane Loznice najviše zanimaju pitanja oko otvaranja novih radnih mesta, potom izgradnje i modernizacije… Detaljnije
drina
авг 27, 2018 774

OTVORENO PISMO KOALICIJE ORGANIZACIJA PROTIV KORUPCIJE U ŽIVOTNOJ SREDINI MINISTRU ENERGETIKE ALEKSANDRU ANTIĆU

NEĆEŠ PROĆI MINISTRE ANTIĆU !!! Koalicija organizacija protiv korupcije u životnoj sredini upozorava javnost Zapadne Srbije u opasne namere ministra rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije Aleksandra Antića. Naime, u javnosti su u poslednje vreme sveprisutne najave izgradnje nove dve… Detaljnije
DUŠAN FILIPOVIC
авг 26, 2018 881

SEČA NEZNANJA

IZ MOG UGLA Piše : Dušan A. Filipović DA LI ZBOG SVESKE ĐAKA PRVAKA ILI ZBOG POKIDANIH TELEKOMUNIKACIONIH KABLOVA (KAŽU ZBOG NEDOSTATKA KATASTRA PODZEMNIH INSTALACIJA ) , MOŽDA I ZBOG ČUDNE „TIŠINE“ KOJA OVIH DANA VLADA U LOZNICI U ULICI SVETOG SAVE ZBOG NјENE REKONSTRUKCIJE , ULICI U KOJOJ SAM… Detaljnije
Platani 1
авг 15, 2018 1811

Široke krošnje iz „Svetog Save“ odlaze u zaborav...

Već nekoliko godina unazad, sporna rekonstrukcija jedne od centralnih gradskih ulica - Svetog Save u Loznici, konačno je otpočela i odmah izazvala niz kontraverzi. Seča platana krenula je prvih dana pošto je izvođač radova – konzurcijum „ MN Loznica – Stobex Loznica i SGR Geopremer doo… Detaljnije
Koalicija 2
авг 06, 2018 141

NOVA KOALICIJA EKOLOŠKIH UDRUŽENJA ZAPADNE i JUGOZAPADNE SRBIJE

U Tršiću je za vikend održana osnivačka Skupština Koalicije udruženja protiv korupcije u ekologiji, koju kao osnivači čine osam organizacija civilnog društva iz Zapadne i Jugozapadne Srbije. Prva ekološka Koalicija organizacija ovog tipa u Srbiji osnovana je za vikend u Tršiću na osnivačkoj… Detaljnije
MIJAT
јул 31, 2018 1046

ZAŠTO NEĆU IĆI NA REGATU

U nedelju 5. avgusta održaće se još jedna Drinska regata pod „radnim“ nazivom „Drina je život“...Ako sam ovih godina imao nedoumica i ponekad i posećivao ovakav vid manifestacija, ove godine sam odlučio da na ovakave događaje više ne idem, iz čistog principa i protesta...a evo i zašto Sećam se prve… Detaljnije
AKO VAM JE DOBRO
јул 18, 2018 861

PROTEST RADNIKA "FAK-a"

Obespravljeni i nezadovoljni radnici bivše fabrike auto-traktorskih kočnica "FAK" -Loznica, najavili su za ponedeljak 23.07.2018. godine sa početkom u 12h protest ispred Osnovnog Suda u Loznici, povodom nezakonitog rada nekih sudija Osnovnog suda u Loznici i Višeg suda u Šapcu, odnosno… Detaljnije
EKO SAVET ZA FISKALNI SAVET 1
јун 28, 2018 377

"EKOLOŠKI SAVET" za Fiskalni savet

Nakon saopštenja za javnost Fiskalnog saveta u kojem se očekuju veća izdvajanja države i lokalnih samouprava u zaštitu životne sredine, odnosno povećanje ulaganja sa 0,7% na 1,3% BDP-a, Podrinjski anti korupcijski tim pozdravlja ovakav stav Fiskalnog saveta, ali i podseća da su očekivanja… Detaljnije
OPASNE MATERIJE 2
јун 13, 2018 393

...A OD PROPALE INDUSTRIJE – OPASNE MATERIJE

Nekadašnji nosioci industrijskog razvoja u Loznici – HE Viskoza i Fabrika auto-traktorskih kočnica FAK početkom ovog veka otišli su u stečaj i doživeli neslavnu sudbinu, a građanima je kao „uspomena“ na ove nekada industrijske gigante ostala briga o opasnim materijama koje kao svojevrsna pretnja… Detaljnije
DSCN0318
мар 01, 2018 238

Odgovor PAKT-a na primedbe RDV-a

Poštovani, dana 07.02.2018. godine primili smo vaš dopis „Primedbe na publikaciju teksta – Prirodni resursi i koruptivne prakse“ od 02.02.2018. zavedenog pod brojem 07-00-00050/2018-07, koji ste pored naše organizacije (koautora) uputili i donatoru „Beogradskoj otvorenoj školi“, iako jasno na prvoj… Detaljnije

КОЛУМНА

Dobrivoje Bojanić
октобар 14, 2016 20143

RULJA

Jedna od najupadljivijih karakteristika rulje je osećaj progonjenosti koja se reflektuje kroz poseban „senzibilitet“ prema onima koji su jednom obeleženi kao neprijatelji. Sklonost rulje ka histeričnom ponašanju vuče korene iz fiktivnog osećaja konstatnog neprijateljstva prema masi i otvorene ili prikrivene namere da se ona uništi. Rulja je u strogom smislu, tipičan fenomen nastao u pred-industrijsko doba, kada su se nadničari, radnici, prosjaci i socijalno isključene osobe spontano okupljali i bez upozorenja činili militantne proteste. Rulja se slikovito opisuje grudvom snega na nizbrdici,… Detaljnije
SLIKA za poglavlje 24
окт 14, 2016 4027

24 POGLAVLJE – VELIKI POSAO I NAJVEĆA KORIST

Republika Srbija se obavezala i zvanično-pravno da do 2020. godine uskladi svoj celokupni… Detaljnije
GOLDEN LADY i Dinkić
авг 25, 2016 1327

SOCIJALNA PRAVDA U LOZNICI

2008. godine, najavljen kao jedan od najvećih stranih investitora u Srbiji, italijanska… Detaljnije

Интервју

prof MIROSLAV PROKOPIJEVIĆ
јануар 08, 2017 5454

Intervju - prof.dr Miroslav Prokopijević „ ŽIVIMO U ERI DRŽAVNOG KAPITALIZMA! “

Profesor ekonomije i naučni savetnik Instituta za evropske studije iz Beograda – prof. dr Miroslav Prokopijević, autor je preko stotinu radova objavljenih u raznim svetskim časopisima, a bio je i gostujući profesor na mnogim Fakultetima širom sveta. Sa više nego zanimljivim sagovornikom koga odavno nismo videli u medijima sa nacionalnom pokrivenošću, portal PAKT INFO razgovara o reformama u Srbiji, o „najboljoj godini po ekonomski pokazateljima“, liberalnom kapitalizmu, državnoj pomoći, subvencijama, EU, Saši Jankoviću... Poštovani profesore, pratite li korake Vlade Srbije odnosno reforme… Detaljnije
Duško Pejović 3
дец 19, 2016 1457

DUŠKO PEJOVIĆ - Vrhovni državni revizor za sektor lokalnih samouprava

Doktor ekonomskih nauka Duško Pejović, već punih 14 godina bavi se revizijom javnog… Detaljnije
Default Image
мај 18, 2016 971

Интервју

Интервју Detaljnije

ПАКТ - пројектне активности

LOGO BOŠ projekat
јун 26, 2017 388

PRIRODNI RESURSI I KORUPTIVNE PRAKSE

Opšti cilj projekta je osnaživanje i podizanje nivoa učešća građanskog društva u procesu pristupanja Srbije Evropskoj Uniji kroz Poglavlje 27. Kroz osnaživanje i podizanje nivoa učešća građanskog društva u procesu pristupanja Srbije EU kroz jačanje kapaciteta građanskog društva u borbi protiv zloupotrebe prirodnih resursa i korupcije unutar sektora vodoprivrede i šumarstva kao i podizanje svesti građana i lokalnih medija o uzrocima i posledicama zloupotreba i korupcije u oblasti životne sredine - neki su od ciljeva projekta. Do zacrtanih ciljeva realizatori projekta pokušaće da dođu i kroz… Detaljnije
kafa 2
новембар 07, 2016 1055

“NEDELJA PARLAMENTARIZMA“ OBELEŽENA U LOZNICI

U sklopu projekta „Građani i narodni poslanici zajedno u akciji“ danas je u Loznici u organizaciji Podrinjskog Anti-Korupcijskog Tima i Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju organizovano druženje građana sa narodnim poslanikom iz Loznice - dr Borkom Grubor. „Sa poslanikom na kafi“ radni je naslov događaja koji je upriličen u nedelji parlamentarizma. U prijatnoj atmosferi restorana „Stara varoš“ u centru Loznice, zainteresovani građani su imali priliku da sa svojim jedinim narodnim poslanikom iz ovog kraja popiju čaj i kafu i iznesu svoje probleme, predloge i inicijative. Jedan od… Detaljnije
pro cure logo
окт 02, 2016 451

PANEL DISKUSIJA NA TEMU PROTIVGRADNE ZAŠTITE

U ponedeljak 03.10.2016. godine od 13h u Velikoj sali Skupštine grada Loznica održaće se… Detaljnije
Fotografija0705
мај 20, 2016 1014

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПА СКУПШТИНСКО УСВАЈАЊЕ

Удружење грађана „Подрињски анти корупцијски тим“ поред декларисане борбе против… Detaljnije
za SAJT
мај 20, 2016 935

ЈАЧАЊЕ ЛОКАЛНЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

Пројекат “Јачање локалне транспарентности” спроводи Београдска отворена школа (БОШ) и… Detaljnije
Default Image
мај 18, 2016 950

Прокоп: изгубљени у безакоњу

Ни судска пресуда, ни време који им је остављено да се саберу и присете својих обавеза,… Detaljnije

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3