Bojana Savović

 • Javne nabavke: I dalje bez sudskih epiloga srazmernih šteti javnim sredstvima

  Javne nabavke su ključna oblast javne potrošnje i važno su pitanje za evropsku integraciju Srbije. Malibroj krivičnih dela i prekršaja u vezi sa javnim nabavkama bude otkriveno, a još manje bude procesuirano.Zakon o javnim nabavkama je u određenoj meri usaglašen sa pravnim tekovinama Evropske unije, ali bez efikasne i efektivne implementacije, a pod tim se podrazumeva kontrola sprovođenja postupaka i monitoringa realizacije ugovora, te odgovarajuća kaznena politika.

  bum javne nabavke foto

  Preko je potrebno unaprediti kontrolu u sistemu, najpre u smislu povećanja broja kontrolisanih postupaka javnih nabavki i unaprediti kapacitete i resurse nadležnih institucija, pojačati borbu protiv korupcije što će, kao rezultat doneti i sudsku praksu kažnjavanja krivičnih dela u skladu sa štetom nanetom javnim finansijama, neke su od ključnih preporuke Bečejskog udruženja mladih koje je predstavilo analizu Javne nabavke pod lupom – otvoreno o sudskim presudama.

  Na uzorku od 22 prekršajna suda u Srbiji i više od 300 formiranih predmeta, odnosno više od 200 prekršajnih prijava, te i analizom rada Viših tužilaštava i Viših sudova u postupcima u vezi sa kršenjem Zakona o javnim nabavkama, tačnije krivično delo Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom I postupanja navedenih pravosudnih organa tokom četiri godine, donete su i druge preporuke za unapređenje sistema, poput toga da je neophodno Jačati kapacitete institucija jer je kašnjenje u odlučivanju konstantno, uz nedovoljan broj stručnih i motivisanih kadrova. Tu je osiguranje izvesnost u odlučivanju – jer načelni pravni stavovi, pravna shvatanja, najviše Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ne objavljuju, odnosno ne postoje više od deceniju.

  Potrebno je otvoriti pitanje postupanja Upravnog suda koji nije dovoljno efikasan mehanizam kontrole odluka Republičke komisije, uz poboljšanje procesa obuke za zaposlene u svim institucijama – neophodnost usavršavanja i angažovanja stručnih, tehničkih lica, institucija, veštaka. Od preke je važnosti ojačati i ulogu civilnog društva i medija u nadgledanju postupaka – pokretati teme o transparentnosti i zakonitosti funkcionisanja institucija u okviru njihovih nadležnosti koja je upitna, sa akcentom na pravičnost i neregularnosti. Kako bi podstakli dijalog u cilju unapređenja postojeće prakse, Bečejsko udruženje mladih organizovalo je krajem maja na Andrevlju na Fruškoj gori Forum „Javne nabavke pod lupom“. Forumu su prisustvovali i održali panele Nemanja Nenadić iz Transparentnost Srbija, Dragomir Pop - Mitić iz Koalicije za nadzor javnih finansija, Branimir Blagojević, advokat, Anid Isaković, pravnik i sertifikovani trener iz oblasti javnih nabavki, Bojana Savović, tužiteljka iz Više javnog tužilaštva u Beogradu, Mladen Alempijević iz Kancelarije za javne nabavke.
  Projekat „Javne nabavke pod lupom: Otvoreno o sudskim presudama“ realizuje Bečejsko udruženje mladih, a finansira Beogradska otvorena škola.

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3