ПАКТ ИНФО

OPASNE MATERIJE 2
јан 18, 2020 1454

LAŽNA PREDSEDNIKOVA EKOLOŠKA DILEMA !!!

„Imamo i dalje pitanje za našu javnost. Jel hoćete zelenu čistu energiju, a nećete mini-hidro elektrane? A šta ustvari hoćete? Jel hoćete da zatvaramo Kolubaru i da zatvaramo naše termo elektrane? Daj da se mi dogovorimo, šta ustvari mi hoćemo?“ predsednik Srbije - Aleksandar Vučić Povodom lažne… Detaljnije
Корица Очи у очи са пол
дец 16, 2019 760

OČI U OČI SA POLITIČKOM KORUPCIJOM

Do kojih granica sme da se ide kada je politička korupcija u pitanju? Sećate li se Radne grupe MUP-a Srbije o 24 sporne privatizacije? Ko su akteri političke korupcije i ko ih štiti? Promocija knjige „Oči u oči sa političkom korupcijom“, autora Siniše Jankovića, biće održana, u kafe klubu „Kod… Detaljnije
PAKT LOGO
нов 30, 2019 1382

POZIV AKTIVNIM GRAĐANIMA LOZNICE

Podrinjski anti korupcijski tim (PAKT) poziva aktivne građane Loznice da se prijave za program obuke za članstvo u Lokalnom anti korupcijskom forumu, koji će se održati 7. i 8 decembra. Prijave se podnose isključivo elektronskom poštom na adresu: office@pakt.org.rs do petka 6. decembra u 14h.… Detaljnije
drina
нов 20, 2019 1381

BUDŽET REPUBLIKE ZA 2020. – ŽIVOTNA SREDINA ZADNJA RUPA NA SVIRALI

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu predviđaju se ukupni prihodi od 1.314,5 milijardi dinara i rashodi u visini 1.334,7 milijardi dinara. Iako ministar finansija ističe u medijima da se radi o razvojnom budžetu, u okviru razdela 25 – zaštita životne sredine, planirana su sredstva u… Detaljnije
DSCN0362
авг 31, 2019 5759

ZELENE JAVNE NABAVKE MESTO VISOKIH KORUPTIVNIH RIZIKA

Gotovo 10% realizivoanih zelenih javnih nabavki na nacionalnom nivou odvijaju se u pregovaračkom postupku, sa i bez poziva, što se može okarakterisati kao potencijalni visoki rizik od korupcije. Uprava za javne nabavke po nepisanom pravilu odobrava zahteve za pregovaračke postupke bez adekvatnih… Detaljnije
MHE in4s.net
авг 16, 2019 6029

NESTAJANJE VLADAVINE PRAVA I PRAVNE DRŽAVE NA PRIMERU IZGRADNJE MALIH HIDROELEKTRANA U SRBIJI III deo

U narednih nekoliko pasusa pokušaćemo da opišemo situaciju u praksi, kroz primere sa kojima smo se suočavali bilo direktno, bilo posredno kroz analize studija slučaja. Indikativno je da se pojedine neregularnosti uočavaju i ponavljaju na više primera i u više konkretnih situacija bez obzira na… Detaljnije
MHE ekapija.rs
авг 12, 2019 6045

NESTAJANJE VLADAVINE PRAVA I PRAVNE DRŽAVE NA PRIMERU IZGRADNJE MALIH HIDROELEKTRANA U SRBIJI II deo

*foto - ekapija.rs ŠTETNE POSLEDICE SU REALNOST Brojne su dokazane štetne posledice koje male hidroelektrane imaju na prirodu i biodiverzitet područja u kojima se grade, što predstavlja svojevrsni paradoks, imajući u vidu da se grade upravo pod izgovorom očuvanja životne sredine. U svetu su ovakve… Detaljnije
MHE daljine.rs
авг 05, 2019 6811

NESTAJANJE VLADAVINE PRAVA I PRAVNE DRŽAVE NA PRIMERU IZGRADNJE MALIH HIDROELEKTRANA U SRBIJI prvi deo

*foto - Daljine.rs Pitanje povećanja učešća energije proizvedene iz obnovljivih izvora u ukupnom energetskom miksu, kroz izgradnju malih hidroelektrana u Republici Srbiji predstavlja, kao i mnoga slična, strateška pitanja, višeslojni problem koji je neophodno sagledati objektivno i iz svih… Detaljnije
reka Panjica vodozahvat
авг 01, 2019 6535

DA SE ONI PITAJU - MOŽE I BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE, ALI...

„Nije problem čoveka kazniti, to možemo lako..’’ -izjava građevinskog inspektora Opštinske uprave Arilje, Zorana Radojevića, na pitanje novinara Produkcije Insajder, zašto nije doneo Rešenje o rušenju objekata sagrađenih bez građevinske dozvole, u sklopu MHE ‘’Jovnovići’’, na reci Panjici. ‘’Usled… Detaljnije
PROKOPIJE foto Media centar
феб 15, 2019 5642

IN MEMORIAM - prof dr MIROSLAV PROKOPIJEVIĆ

ERA DRŽAVNOG KAPITALIZMA 21. januara 2019. godine iznenadila nas je jedna tužna vest. U Beogradu je u 66-oj godini života preminuo profesor Miroslav Prokopijević. Bio je dugogodišnji saradnik Koalicije za nadzor javnih finansija, a u poslednje dve godine i Koalicije organizacija protiv korupcije u… Detaljnije
Evropska unija i srbija zastava
дец 24, 2018 3148

Poglavlje 34 – Institucije

Osnovna tema ovog poglavlja – o kome se razgovora na kraju pregovaračkog procesa, kada je već izvesno da će država kandidat postati država koja pristupa EU – je učešće buduće države članice u radu institucija Evropske unije. To podrazumeva da se odredi koliko predstavnika i u kojoj instituciji će… Detaljnije
33. FIN
дец 22, 2018 4325

Poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe

Ovo pregovaračko poglavlje obuhvata pravila o vlastitim sredstvima koja predstavljaju finansijske prihode budžeta EU. Svaka država članica Evropske unije ima pravo na korištenje sredstava iz budžeta Unije, ali i obavezu da uplaćuje u budžet. Budžetska sredstva Evropske unije prikupljaju se iz tri… Detaljnije
32. NADZOR
дец 21, 2018 6205

Poglavlje 32 - Finansijski nadzor

Pravna tekovina ovog poglavlja odnosi se na usvajanje međunarodno prihvaćenih standarda javne unutrašnje finansijske kontrole i najbolje prakse EU i njihovu primenu na celi javni sektor. Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola doprinosi unapređenju discipline i transparentnosti u korišćenju javnih… Detaljnije
EU zastave
дец 20, 2018 3352

Poglavlje 31 – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika

Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU teži da govori jednim glasom kada se radi o spoljnoj politici i uglavnom je zasnovana na jednoglasnosti država članica, što je mehanizam za usvajanje zajedničkih deklaracija i smernica za politička i bezbednosna pitanja koja vode zajedničkoj diplomatskoj… Detaljnije
30. EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM
дец 18, 2018 2851

Poglavlje 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Poglavlje 30 odnosi se na propise koji se primenjuju na spoljnu trgovinu i propise o Zajedničkoj trgovinskoj politici, kao i na razvojnu i humanitranu pomoć koju EU pruža zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama. Zajednička trgovinska politika ima politički značaj jer u velikoj meri… Detaljnije
29. CARINA
дец 18, 2018 2988

Poglavlje 29 – Carinska unija

Pravne tekovine EU u ovom poglavlju se sastoje od instrumenata kojima se obezbeđuje funkcionisanje carinske unije i efikasna zaštita i kontrola spoljnih granica. Zajednička carinska unija EU je uslov za ostvarivanje zajedničke trgovinske politike i razvoja Evropske unije, kao i njenog zajedničkog… Detaljnije
28. ZAŠTITA POTROŠAČA
дец 16, 2018 5517

Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Ovo poglavlje podeljeno je na dva dela i odnosi se na politiku zaštite potrošača i politiku zaštite javnog zdravlja. Države članice treba da u svoje nacionalno zakonodavstvo transponuju date pravne tekovine EU. Time se omogućuje veći stepen bezbednosti proizvoda, ali i bolja zaštita potrošača i… Detaljnije
27. EKO 3
дец 15, 2018 8984

Poglavlje 27 - Životna sredina

Osnovni ciljevi politike životne sredine EU su očuvanje prirodnih vrednosti, promocija resursno-efikasne ekonomije i briga o javnom zdravlju. Politika životne sredine je multisektorska. Politika i zahtevi zaštite životne sredine moraju biti integrisani u kreiranje i sprovođenje svih politika i… Detaljnije
26. Obrazovanje i kultura
дец 14, 2018 4244

Poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura

Poglavlje 26 obuhvata oblast obrazovanja, obuke, programe za mlade i kulturu. Ove oblasti su u nadležnosti država članica Evropske unije koje ih sprovode u duhu saradnje i dobrovoljnih merila. Ugovorom o funkcionisanju EU nalaže se da Unija podstiče saradnju između država članica, kao i da pomaže i… Detaljnije
25. NAUKA
дец 12, 2018 2324

Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje

Nauka i istraživanje su prepoznati od strane Evropske unije kao ključni nosioci razvojnih politika koji doprinose ekonomskom rastu i stvaranju radnih mesta. Znanje, kao najvažniji intelektualni resurs, sve više dobija na značaju, dok se postojanje stabilnog istraživačkog sistema posmatra kao… Detaljnije
24. Pravda sloboda markice EU
дец 10, 2018 5134

Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost

Osnovni cilj realizacije svih aktivnosti prepoznatih u okviru Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbednost jeste da se omogući slobodno kretanje ljudi, uz garantovanje njihove bezbednosti. Tako široko postavljen okvir obuhvata spektar većeg broja pitanja – od upravljanja vanjskim granicama EU, preko… Detaljnije
23. PRAVOSUĐE
дец 10, 2018 7753

Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava

Ovo poglavlje je relativno novo poglavlje, uvedeno nakon petog i šestog talasa proširenja Evropske unije 2004. i 2007. godine. U ovom poglavlju se pregovara o ispunjavanju političkih kriterijuma koji su preduslov daljih evropskih integracija država koje su u procesu pristupanja. Uglavnom je… Detaljnije
22. Regionalna politika
дец 08, 2018 3124

Poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Poglavlje 22 obuhvata propise koji se odnose na planiranje i sprovođenje kohezione politike EU, korišćenjem evropskih strukturnih i investicionih fondova. Reč je o uredbama kojima se definišu konkretni ciljevi kohezione politike EU za period 2014–2020, fondovima za njenu realizaciju, aktivnostima… Detaljnije
21. TRANSEVROPSKE MREŽE
дец 07, 2018 3027

Poglavlje 21 – Transevropske mreže

Ideja transevropskih mreža se pojavila prvi put krajem osamdesetih godina u kontekstu Jedinstvenog evropskog tržišta. Veliko tržište, uz slobodu kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala, podrazumevalo je povezanost regionalnih i modernih mreža savremenom i efikasnom infrastrukturom. Stvaranje… Detaljnije

КОЛУМНА

Dobrivoje Bojanić
октобар 14, 2016 21655

RULJA

Jedna od najupadljivijih karakteristika rulje je osećaj progonjenosti koja se reflektuje kroz poseban „senzibilitet“ prema onima koji su jednom obeleženi kao neprijatelji. Sklonost rulje ka histeričnom ponašanju vuče korene iz fiktivnog osećaja konstatnog neprijateljstva prema masi i otvorene ili prikrivene namere da se ona uništi. Rulja je u strogom smislu, tipičan fenomen nastao u pred-industrijsko doba, kada su se nadničari, radnici, prosjaci i socijalno isključene osobe spontano okupljali i bez upozorenja činili militantne proteste. Rulja se slikovito opisuje grudvom snega na nizbrdici,… Detaljnije
SLIKA za poglavlje 24
окт 14, 2016 5173

24 POGLAVLJE – VELIKI POSAO I NAJVEĆA KORIST

Republika Srbija se obavezala i zvanično-pravno da do 2020. godine uskladi svoj celokupni… Detaljnije

Интервју

Default Image
мај 18, 2016 1994

Интервју

Интервју Detaljnije

ПАКТ - пројектне активности

pro cure logo
окт 02, 2016 1537

PANEL DISKUSIJA NA TEMU PROTIVGRADNE ZAŠTITE

U ponedeljak 03.10.2016. godine od 13h u Velikoj sali Skupštine grada Loznica održaće se… Detaljnije
Fotografija0705
мај 20, 2016 2026

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПА СКУПШТИНСКО УСВАЈАЊЕ

Удружење грађана „Подрињски анти корупцијски тим“ поред декларисане борбе против… Detaljnije
Default Image
мај 18, 2016 2038

Прокоп: изгубљени у безакоњу

Ни судска пресуда, ни време који им је остављено да се саберу и присете својих обавеза,… Detaljnije

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3