Opasan otpad

 • ŠTA SE DEŠAVA U VISKOZI ???

  CS 2

  *foto: Aleksandar Kostić

  Danas su u bivšoj fabrici Viskoza primećeni zatvoreni plastični kontejneri sumnjivog porekla. Javnosti je poznato da pre određenog vremena nakon polemike u javnosti o čišćenju kruga Viskoze Ministarstvo za zaštitu životne sredine saopštilo da se sprema akcija uklanjanja zaostalog CS2 pa postoji opravdana sumnja da je akcija u toku, a ma šta da se nalazi u predmetnim kontejnerima oni su svakako nepravilno odloženi čak iako čekaju na dalji transport.

  CS 2aCS2b

  Svakako je na svakom sanduku trebalo da stoji upozorenje da je zapaljivo i otrovno. Sanduci ne bi smeli ovako da stoje odloženi i nezaštićeni. Moraju svi da imaju  bezbednosni list. Ovakva vrsta opasnog otpada inače to mora da se odloži u kavezu koji štiti od prilaska neovlašćenih. Takođe u kavezu mora da postoji tzv. tankvana koja bi u slučaju izlivanja zadržala sadržaj da ne iscuri vani.

  CS2 d

   

  CS 2 f

  Podrinjski antikorupcijski tim, Koalicija protiv korupcije u životnoj sredini i Ne damo Jadar zahtevaju hitnu reakciju policije i obaveštenje koje će obavestiti zainteresovanu javnost o čemu se ovde radi?

   

   

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3