Pin It

Čuvena loznička fabrika autotraktorskih kočnica - FAK privatizovana je 2004. godine od strane Aleksandra Simovića iz Beograda. Kao po nepisanom pravilu u Srbiji, nakon privatizacije nije trebalo puno vremena da radnici ove fabrike uđu u problem neisplaćenih zarada i neizmirenih doprinosa. Pred Osnovnim sudom u Loznici od 06.02.2006. godine vodi se izvršni postupak I.br. 434/2013. Iako su izvršni postupci po Zakonu hitni, ovaj postupak traje i dalje uprkos što je pred Ustavnim sudom Srbije usvojena ustavna žalba i odbijen ustavni spor Odlukom br. Už.2759/2011. od 07.02.2014. godine i naloženo Osnovnom sudu Loznica da preduzme sve neophodne mere kako bi se izvršni postupak okončao u najkraćem roku.

Ustavni sud USVAJA ODLUKU

 

Međutim, izvršni postupak od podnošenja predloga za izvršenje traje duže od 10 godina, a posle Odluke Ustavnog suda da se završi u najkraćem roku, traje duže od 2,5 godine. Dakle, u tumačenju Odluke Ustavnog suda, Osnovni sud u Loznici termin "najkraći rok" tumači na 2,5 godine i više!?!? Izvršni poverioci, bivši radnici FAK-a iz Loznice sumnjaju, u razgovoru za portal "PAKT info", da se radi o namernom odugovlačenju postupka za koje su odgovorni i Osnovni sud Loznica i Viši sud Šabac.

USTAVNI 2

Bivši radnici FAK-a ističu da su pred Osnovnim sudom u Loznici vodili više stotina kako parničnih tako i izvršnih postupaka i nisu imali primedbi niti na zakonitost u radu Suda niti primedbe na trajanje odnosno efikasnost tih postupaka.

"Jedini predmet na koji imamo primedbe kako na efikasnost u radu Suda, tako i na nezakoniti rad je predmet I.br. 434/2013." - ističe za portal PAKT info Dragoslav Glišić jedan od mnogobrojnih nezadovoljnih i obespravljenih radnika.

"Mnogo puta smo se obraćali našim advokatima zbog čega se ne realizuju naše presude? Naši advokati već dugi niz godina imaju primedbe na zakonitost u radu Osnovnog suda Loznica i Višeg suda Šabac. U svojim obraćanjima, prigovorima, predstavkama, žalbama i zahtevima za izuzećem primedbe su iznošene na nezakonit rad Osnovnog suda Loznica u pogledu redosleda namirenja i obaveze srazmernog namirenja više potraživanja koja imaju isti red." - ističe Glišić.

Advokati obespravljenih radnika sa čuđenjem ističu da Osnovni sud Loznica u ovom postupku postupa drugačije od drugih sudova u Republici Srbiji , navodeći primere i predmete Osnovnih sudova u Šapcu i Beogradu. Dešava se čak, da se u istoj pravnoj situaciji , a u različitim predmetima postupa na različite načine, što je, kako ističu pravnici, apsolutno nedozvolljeno u jednoj pravnoj državi i njenoj sudskoj praksi.

Kako tvrde bivši radnici FAK-a, Zahtevi za pokretanje postupka za rešavanje spornog pravnog pitanja pred Vrhovnim Kasacionim sudom od 21.12.2015. godine i 29.03.2016. godine uopšte nisu prosleđeni Vrhovnom Kasacionopm sudu. Prema tome, obespravljeni radnici smatraju da Osnovni sud Loznica niti poštuje Ustavni sud da predmet hitno završi, niti dozvoljava da se izvrši kontrola zakonitosti njihovog rada pred Vrhovnim Kasacionim sudom.

"Mi radnici smo uglavnom nižeg stepena obrazovanja, ali umemo da razmišljamo. Kad uzmemo u obzir da su naši advokati u više stotina sličnih predmeta nisu imali nikakvih primedbi na rad suda, a da u ovom predmetu stalno ukazuju na nezakonitosti u radu suda, kad uzmemo u obzir da sud ne dozvoljava kontrolu zakonitosti svog rada i kad uzmemo u obzir da je u ovom predmetu prodavana imovina vredna više stotina miliona dinara, zaključili smo da treba da održimo sastanak na kome ćemo se dogovoriti da li ćemo se obratiti državnim organima i tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala da ispita zakonitost u radu ovog predmeta, jer kako sud radi i postupa, mi ćemo ostati nenamireni." -prognozira Glišić.

Pored dosadašnjeg nezakonitog postupanja Osnovnog suda Loznica, novi Zakon o izvršnom postupku i njegov član 547, podigao je ponovo buru u ovom predmetu, i upalio crvenu lampicu kod obespravljenih radnika. Naime, član 547. predviđa izjašnjavanje oštećenih u periodu 01.05. - 01.07.2016. ko će sprovoditi izvršenje, sud ili Javni izvršitelj. Takođe, novim Zakonom o izvršenju predviđeno je da će se izvršenje obustaviti za one izvršne poverioce koji se u navedenom roku ne izjasne ko će sprovoditi izvršenje. Apsolutna većina radnika- izvršnih poverilaca se izjasnila da izvršenje sprovede javni izvršitelj - Dragan Petrović.

Osnovni sud Loznica bio je dužan da po isteku roka, odnosno posle 01.07.2016. godine, predmet ustupi Javnom izvršitelju Draganu Petroviću koji bi prvo trebao da obustavi postupak za one izvršne poverioce koji se nisu izjasnili ko da sprovede izvršenje. Međutim, Osnovni sud Loznica do dana današnjeg niti ustupa predmet Javnom izvršitelju, niti obustavlja postupak izvršnih poverilaca koji se nisu izjasnili ko će sprovoditi izvršenje, što je dodatno podiglo nivo nezadovoljstva obespravljenih radnika FAK-a. Naime, među takvim izvršnim poveriocima nalaze se i firme "Hemtex" i "Tisco". Vlasnik "Hemtex-a" prema evidenciji APR-a je Aleksandar Simović, dok se u APR-u kao vlasnik firme "Tisco" navodi Vladimir Simović.

Nezadovoljni radnici ističu da je Osnovni sud Loznica imao priliku da zakonito i na vreme završi predmet, što nije učinio, nego je nezakonito prolongirao izvršenje, najverovatnije sa namerom da nezakonito namiri potraživanja "Hemtex-a" i "Tisco-a", dok bi radnici ostali neizmireni. 

Ukoliko se predmet ne ustupi Javnom izvršitelju i ne obustavi postupak izvršenja za "Hemtex" i "Tisco", kao što predviđaju zakonske odredbe, bivši radnici FAK-a najavljuju više stotina sudskih postupaka (parničnih, krivičnih, pred Ustavnim sudom i sudom u Strazburu) i pretpostavljaju da će najverovatnije na kraju država Srbija biti dužna da plaća milionske odštete. Do tada, za 16. septembar zakazan se veliki skup radnika na kojima će se doneti odluke o daljem postupanju u ovom sporu, odnosno, obraćanju Tužilaštvu za organizovani kriminal, Zahteva za razrešenje odgovornih lica za nezakonit rad u predmetu i Odluke o obraćanju državnim organima Republike Srbije. 

U IME NARODA ili nekog trećeg ?!?

 

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3