Pin It

Poglavlje pretežno vezano za Narodnu banku Srbije. Pravne tekovine EU u oblasti ekonomske i monetarne politike sadrže pravila kojima se zahteva nezavisnost centralnih banaka u državama članicama. Takođe zabranjuje se da centralne banke direktno finansiraju javni sektor, kao i privilegovan pristup javnog sektora finansijskim institucijama.

PG 17 ekonomska i monetarna politika

Nacionalne centralne banke podležu Statutu Evropskog sistema centralnih banaka i Evropskoj centralnoj banci. Od država članica se očekuje da koordinišu svoje ekonomske politike i poštuju pravila koja se odnose na stabilnost javnih finansija i koordinaciju fiskalnih politika, kao i na postupak prekomernog deficita. Godine 2011. je uveden sistem nadzora ekonomske i fiskalne politike utemelljen na praćenju makroekonomskih i strukturnih trendova, konkurentnosti i finansijske stabilnosti država. To obuhvata i definisanje strateških smernica, izradu programa stabilnosti (evrozona) i konvergencije (ostale članice).

Evropska unija vrši kontrolu u procesu izrade budžeta država članica, pritom se uspostavlja sistem ranog upozorenja, kojim bi trebalo da se registruju makroekonomske neravnoteže koje zemlje moraju da otklone odgovarajućim korektivnim merama da se ne bi izložile sankcijama. Makroekonosmki fiskalni nadzor unutar EU doprinosi konsolidaciji javnih finansija odnosno smanjenju budžetskog deficita i javnog duga.

Nove države članice su obavezne da poštuju kriterijume za usvajanje evra. One će učestvovati u ekonomskoj i monetarnoj uniji kao države članice sa izuzećem dok se ne pridruže evrozoni i moraće da tretirajus svoju politiku deviznog kursa kao pitanje od zajedničkog interesa.

IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE 2017

Srbija je umereno pripremljena i uspostavila je dobar institucionalni i administrativni okvir u oblasti ekonomske i monetarne politike. Postignut je određeni napredak u pogledu usklađivanja sa pravnim tekovinama, posebno kroz progresivno poboljšanje programa ekonomske reforme. U narednoj godini Srbija bi trebalo da poboljša koordinaciju ekonomske politike, posebno u dizajniranju i implementaciji strukturne reforme, a potrebno je i uspostaviti relevantniji sistem fiskalnih pravila kako bi se ojačao budžetski okvir.

Države članice EU imaju obavezu da koordinišu nacionalne ekonomske politike zajedničkim planiranjem integracije privreda, podsticanjem privrednog rasta, obezbeđivanjem radnih mesta i konkurentnosti evropske privrede kao celine.

Države članice imaju obavezu da fiskalnu politiku vode u skladu s pravilima i načelima koja se primenjuju u EU, da izveštavaju o stanju budžetskog deficita i javnog duga, kao i da učestvuju u koordinaciji ekonomskih politika.

Dostignuća Evropske monetarne unije ogledaju se u funkcionalnoj tržišnoj ekonomiji,niskim stopama inflacije, niskim kamatnim stopama, kreiranju boljeg poslovnog ambijenta, očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti i integrisanom, konkurentnom tržištu, koje snižava cenu robe i usluga.

Redakcija PAKT Info

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja

* Projekat "Evropa u praksi na lokalnom nivou" sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3