Pin It

Pravne tekovine EU u oblasti statistike se sastoje od zakonodavstva koje ima direktnu primenu u državama članicama. Ove pravne tekovine sadrže raznovrsne metodološke priručnike i uputstva u raznim statističkim domenima, kao što su poljoprivreda ili ekonomska i monetarna politika.

18. Statistika

Statistika i na lokalnom i na međunarodnom nivou daje neophodne odgovore na pitanja iz svih oblasti ljudskog života i delovanja, odnosno smera kretanja jednog društva i države. Stoga od kvaliteta i dostupnosti statističkih podataka zavisi i kvalitet osnove na kojoj se temelji službena politika jedne države. Imajući u vidu činjenicu da statistika istražuje varijabilnosti masovnih pojava i posmatranjem i analizom istih dolazi do tačnih uzročnoposledičnih zakonitosti i pouzdanih baza podataka na osnovu kojih se gradi slika jednog društva i države, odnosno uviđa eventualni poremećaj ili napredak. Evropska unija teži ka stabilnim i objektivnim statističkim sistemima koji obezbeđuju uslove za donošenje kvalitetnih odluka. S druge strane, statistika pruža izvor pouzdanih podataka na osnovu kojih se mogu doneti stručne procene i prognoze koje su neophodne za kvalitetno i organizovano funkcionisanje svakog demokratskog društva. Dakle, dostupnost tačnih i odgovarajućih podataka bitna je za dobijanje pouzdanih rezultata, odnosno predviđanje budućih razvojnih smerova analiziranog subjekta. U tom smislu, statistika je jednako važna i za donosioce odluka, i za građane, i za javnost i medije radi kvalitetnije procene stanja u društvu i državi.

Kako je službena statistika značajna za ukupno kvalitetno i efikasno funkcionisanje Evropske unije, tako se i evropsko zakonodavstvo o statistici sastoji pretežno od zakonodavstva koje se primenjuje u državama članicama. Evropska unija apostrofira značaj statistika država članica u rešavanju njihovih problema i izazova. Glavni nosioci zvanične državne statistike su nacionalni statistički zavodi koji su odgovorni za koordinaciju nacionalnog statističkog sistema. Na evropskom nivou tu funkciju vrši Statistička kancelarija Evropske unije (Eurostat) koja prikuplja i objavljuje statističke podatke država članica EU, država izvan EU, kao i podatke međunarodnih organizacija. Zadatak Eurostat-a je da obezbedi pouzdane statističke podatke koji će omogućiti dalju analizu i komparaciju među državama i regionima, te određivanje, planiranje i implementaciju dalje politike EU. U cilju obezbeđivanja komparativne statistike na nivou Evropske unije, postepeno je kreiran Evropski statistički sistem (European Statistical System - ESS) koji predstavlja partnerstvo između Eurostata i nacionalnih statističkih instituta, kao i drugih nacionalnih institucija zemalja članica zaduženih za razvoj, proizvodnju i objavljivanje evropskih statističkih podataka. U ovo partnerstvo uključene su i zemlje Evropske ekonomske zone (EEA) i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA). Evropski statistički sistem deluje kao mreža u kojoj Eurostat predvodi u harmonizaciji statističkih podataka u bliskoj saradnji sa nacionalnim statističkim institucijama. Dakle, države članice EU prikupljaju statističke podatke koje analizira zvanična statistička institucija te države i prosleđuje ih Eurostat-u. Eurostat ih dalje sistematizuje i objedinjuje u cilju omogućavanja pouzdane i efikasne komparacije istih. Pored te primarne funkcije, Eurostat je usmeren i ka koordinaciji poboljšanja statističkih sistema u zemljama koje nisu članice EU, a posebno u zemljama kandidatima za članstvo.

IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE 2017

Srbija je umereno pripremljena u oblasti statistike. Napredak je napravljen kroz dalje usklađivanje nekih sektorskih statistika sa pravnim tekovinama EU. Prenos statističkih podataka u Eurostat takođe je poboljšan. Statistička kancelarija treba da zadrži visoko kvalifikovano osoblje kako bi ispunila obaveze. U narednoj godini Srbija bi trebalo posebno da usvoji novi statistički zakon za povećanje nezavisnosti Zavoda za statistiku i da poboljša sastavljanje makroekonomskih statistika u skladu sa Evropskim sistemom Računa (ESA) 2010.
___________________________________________________________________________

Pregovori u okviru Poglavlja 18 koje se odnosi na statistiku obuhvataju usklađivanje pravnih propisa sa pravnom tekovinom EU iz oblasti statistike. Ovo poglavlje se smatra značajnim zato što će pozitivne promene koje će proisteći iz uspešnog procesa pregovora kao rezultat imati bolji kvalitet, dostupnost i verodostojnost, a koji će usloviti donošenje ispravnih odluka za sprovođenje zajedničke politike EU. Cilj je da države članice usklade nacionalni statistički sistem sa sistemom Evropske unije, što će dovesti do poboljšanja kvaliteta, dostupnosti i uporedivosti statističkih podataka i uzrokovati unapređenje svih standarda na kojima se zasniva zvanična statistika.

Redakcija PAKT Info

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja

* Projekat "Evropa u praksi na lokalnom nivou" sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3