Pin It

Poglavlje 22 obuhvata propise koji se odnose na planiranje i sprovođenje kohezione politike EU, korišćenjem evropskih strukturnih i investicionih fondova. Reč je o uredbama kojima se definišu konkretni ciljevi kohezione politike EU za period 2014–2020, fondovima za njenu realizaciju, aktivnostima koje mogu da budu finansirane, kao i principima i pravilima za pružanje podrške i iznos raspoloživih finansijskih sredstava. Tim propisima takođe je utvrđen i neophodan strateško-programski okvir, odnosno utvrđena su konkretna programska dokumenta, koje je neophodno usaglasiti s Evropskom komisijom, kao i institucionalni okvir za upravljanje navedenim programima.

22. Regionalna politika

Pravna tekovina EU vezana za ovo poglavlje sastoji se uglavnom od okvirnih propisa i propisa za sprovođenje, koji ne zahtevaju prenošenje u domaće zakonodavstvo. Njima se definišu pravila za izradu, odobravanje i sprovođenje programa Strukturnih fondova i Kohezionog fonda (Strukturni instrumenti) koji će se odraziti na teritorijalnu organizaciju svake zemlje. O ovim programima se pregovara i dogovara s Komisijom, ali su države članice odgovorne za njihovo sprovođenje.

Zakonodavni okvir mora da postoji da bi se omogućilo višegodišnje programiranje na nacionalnom i regionalnom nivou i fleksibilnost budžeta, postojanje kapaciteta za sufinansiranje na nacionalnom i lokalnom nivou i obezbedila sigurna i delotvorna finansijska kontrola i revizija intervencija. Države članice moraju generalno poštovati zakonodavstvo EU prilikom izbora i sprovođenja projekata, u oblastima koje se odnose na regionalnu politiku i Strukturne instrumente, kao što su javne nabavke, konkurencija i životna sredina, nediskriminacija i jednakost između muškaraca i žena. Države članice moraju da uspostave institucionalni okvir. Ovo podrazumeva određivanje i osnivanje svih struktura na nacionalnom i regionalnom nivou koje zahtevaju propisi, kao i uspostavljanje sistema za sprovođenje s jasnom definicijom zadataka i odgovornosti uključenih tela. Institucionalni okvir zahteva i uspostavljanje efikasnog mehanizma za međuresorsku koordinaciju, kao i uključivanje i konsultacija sa širokim partnerstvom organizacija prilikom priprema i sprovođenja programa.

Odgovarajući administrativni kapaciteti moraju se obezbediti u svim relevantnim strukturama. Ovo podrazumeva zapošljavanje i obučavanje kvalifikovanog i iskusnog kadra, kao i uspostavljanje mera za zadržavanje takvog kadra. U tom kontekstu, države članice treba da uspostave neophodno organizaciono uređenje, prilagode postupke i organizacione šeme i pripreme prateća dokumenta. Proces programiranja obuhvata pripremu Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO) i niza operativnih programa (OP) uključujući ex-ante procene.

IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE 2017

Srbija je umereno pripremljena u oblasti regionalne politike i koordinacije strukturnih instrumenata. Nastavljen je određeni napredak u dobijanju iskustva u upravljanju fondovima EU pod indirektnim upravljanjem. U narednoj godini Srbija bi, kao i pre, trebalo posebno da usvoji i započne sa sprovođenjem akcionog plana koji određuje jasne ciljeve i vremenske rokove kako bi se zadovoljile potrebe kohezione politike EU. Potrebno je i nastaviti sa osiguravanjem adekvatnih kapaciteta za sprovođenje programa indirektnog upravljanja.

Države članice moraju organizovati široka partnerstva za pripremu programskih dokumenata. Moraju osigurati da je uspostavljen paket pripremljenih projekata koji čekaju odobrenje, a koji omogućava potpuno finansijsko sprovođenje programa. Države članice moraće da sprovedu i posebne mere vezane za informisanje i javnost kad je reč o Strukturnim instrumentima. Uspostavljanje sistema za monitoring i evaluaciju podrazumeva uspostavljanje struktura i postupaka za evaluaciju u različitim nadležnim organima, kao i instalaciju sveobuhvatnog i kompjuterizovanog Upravljačkog informacionog sistema (MIS), koji će biti dostupan za upotrebu svim relevantnim organima. Države članice moraju da uspostave posebni okvir za finansijsko upravljanje i kontrolu uključujući reviziju. Ovo podrazumeva određivanje i osnivanje svih struktura koje zahtevaju propisi, kao i uspostavljanje sistema za sprovođenje s jasnom definicijom zadataka i odgovornosti uključenih tela.

Redakcija PAKT Info

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja

* Projekat "Evropa u praksi na lokalnom nivou" sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3