Pin It

Ovo poglavlje podeljeno je na dva dela i odnosi se na politiku zaštite potrošača i politiku zaštite javnog zdravlja. Države članice treba da u svoje nacionalno zakonodavstvo transponuju date pravne tekovine EU. Time se omogućuje veći stepen bezbednosti proizvoda, ali i bolja zaštita potrošača i celokupno poboljšanje kvaliteta života.

28. ZAŠTITA POTROŠAČA

Zaštita ekonomskih interesa potrošača, informisanje i edukacija potrošača, kao i efikasna zaštita njihovih interesa čine osnov politike zaštite potrošača u Evropskoj uniji. Ovo je područje javnog interesa i u funkciji je osiguranja kvaliteta života svih građana. Evropska Strategija politike zaštite potroša 2007-2013, utvrđuje zdravstvene i bezbednosne stan- darde za pojedine proizvode, reguliše zaštitu od protivzakonite trgovine, uspostavlja plan informisanja potrošača o njihovim pravima.

Potrošački savetnik Nenad Bumbić, predsednik udruženja za zaštitu potrošača, kaže da se običnom građaninu Poglavlje 28 najlakše može opisati :

BUMBIĆ 28

"Da Nutela stvarno bude Nutela, tačnije, kada Srbija transponuje Evropske standarde, običan građanin-potrošač, biće daleko sigurniji šta kupuje u prodavnicama, a sa druge strane uživaće i daleko veću pravnu zaštitu, ukoliko Nutela nije stvarno Nutela. Kada su u pitanju genetski modifikovani proizvodi, građani treba da znaju da se oni uveliko nalaze na rafovima naših prodavnica i apoteka. Poenta je u tome da ovakvi proizvodi budu jasno naznačeni i obeleženi, a na kupcima je da odluče da li će kupovati ovakvu vrstu proizvoda."

Bumbić dodaje i da dobar primer za naše građane kako funkcioniše zaštita potrošača u EU je i to što često najveće svetske kompanije moraju da plaćaju odštete kupcima zbog „sitnih prevara“ koje je mi ćutke prihvatamo.

„Ako Srbija usvoji evropske direktive o kolektivnoj zaštiti potrošača onda će i naši građani/ke poput Italijana moći da traže odštetu od recimo FIAT-a i Folksvagen zbog lažnih podataka o potrošnji goriva. To nama izgleda kao fantazija, a da imamo propise kao u Italiji onda bi i kupci kod nas mogli da kolektivno traže da im FIAT i Folksvagen vrate 15% vrednosti vozila ili po 500€ godišnje jer su svesno davali pogrešne podatke o potrošnji goriva. Za naše građane i građanke jedino pitanje je da li mi želimo da samo na televiziji ili filmovima gledamo priče o svetskim kompanije koje isplaćuju milionske odštete kupcima ili želimo da to bude i naša svakodnevica. Recimo Samsung, LG, Tošiba, Filps su isplatili odštetu od 2,1 milijarid evra jer su se dogovarali kolike će biti cene televizora. Da li ste ikad čuli da je u Srbiji neka kompanija nadoknadila štetu zbog tako nečeg?“ – zaključuje Bumbić.

IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE 2017

Srbija je umereno pripremljena u ovoj oblasti. Izvestan napredak je postignut donošenjem Zakona o medicinskim sredstvima, Zakona o transfuzijskoj medicini i Zakona o biomedicinski potpomugnutoj oplodnji. U narednom periodu, Srbija treba da ojača administrativne kapacitete relevantnih organa za zaštitu potrošača, nadgledanje tržišta i sanitarnu inspekciju, kao i da ojača ukupne upravljačke kapacitete, ljudske resurse i finansijsku održivost javnog zdravstvenog osiguravajućeg fonda.

Zaštita zdravlja odnosi se na usklađivanje pristupa politici javnog zdravlja među državama članicama Evropske unije. Iako je na svakoj pojedinoj državi članici primarna odgovornost za zdravstvenu brigu, brojna pitanja javnog zdravstva zajednički su uređena. Zajednička politika ostvaruje se kroz unapređenje zdravlja i nadzor nad ostvarivanjem ciljeva zdravstvene politike, kroz borbu protiv zaraznih bolesti, retkih bolesti i raka, sprečavanje zavisnosti i nezgoda, kao i bolesti povezanih sa zagađenjem okoline, a takođe i sposobnost brzog i usklađenog delovanja u slučajevima opasnosti po zdravlje.

Uopšteno posmatrano, Srbija je dostigla zadovolјavajući nivo usklađivanja sa pravnim tekovinama u oblasti zaštite potrošača i zdravlјa. Novi Zakon o zaštiti potrošača je usvojen 2014. godine s cilјem da usaglasi nacionalno zakonodavstvo sa većinom pravnih tekovina koje se odnose na pitanja nebezbednosti. Novi zakon o opštoj bezbednosti proizvoda je u pripremi. U oblasti javnog zdravlјa 2015. godine je usvojen novi zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Pravno usklađivanje je i dalјe izvanredno u oblastima koje se odnose na krv, tkiva, ćelije, organe i farmaceutske proizvode. Izgradnja administrativnih kapaciteta treba da se nastavi u obema oblastima. Posebna pažnja treba da se posveti pravnim tekovinama u vezi sa većom primenom standarda EU u oblasti tehničkog kvaliteta i bezbednosti, naročito kada je reč o javnom zdravlјu. Sveukupna finansijska održivost sistema javnog zdravlјa treba da se ojača.

Redakcija PAKT Info

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja

* Projekat "Evropa u praksi na lokalnom nivou" sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3