Pin It

Poglavlje 30 odnosi se na propise koji se primenjuju na spoljnu trgovinu i propise o Zajedničkoj trgovinskoj politici, kao i na razvojnu i humanitranu pomoć koju EU pruža zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama. Zajednička trgovinska politika ima politički značaj jer u velikoj meri proizilazi iz ugovora zaključenih u okviru Svetske trgovinske organizacije.

30. EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM

Zakonodavstvo EU u ovoj oblasti se uglavnom direktno primenjuje u državama članicama, što znači da su države članice u potpunosti prepustile Zajedničku trgovinsku politiku Evropskoj uniji i da je za nju isključivo zadužena Evropska komisija. Države članice moraju da se pridržavaju zakonodavstva i međunarodnih obaveza EU i na području razvojne pomoći. Takođe, moraju da obezbede kapacitete za učestvovanje u razvojnim i humanitarnim programima i projektima EU.

IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE 2017

Srbija je umereno pripremljena u ovoj oblasti. Nije bilo napretka u toku prethodne godine, a kapacitet za rešavanje ključnih problema u oblasti trgovinske politike je slabiji. U narednoj godini, Srbija treba da hitno ukloni nedavno uvedena ograničenja izvozaza bezbedni otpad, koja nisu opravdana u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pokazuju slabost administrativnih kapaciteta za primenu trgovinske politike, da privede kraju svoj proces pridruživanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji usvajanjem zakona usklađenih sa STO i EU o genetski modifikovanim organizmima i zaključivanjem bilateralnih pregovora o pristupu tržištu, kao i da ojača administrativne kapacitete Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za bavljenje trgovinom sa zemljama EU, CEFTA i pristupanje u STO, a posebno za primenu višegodišnjeg akcionog plana za regionalnu ekonomsku oblast.

Od zemalja kandidata za članstvo u EU se zahteva da usklađuju svoju politiku prema trećim zemljama, kao i pozicije u međunarodnim organizacijama sa politikama i pozicijama koju su usvojili EU i njene države članice.

Redakcija PAKT Info

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja

* Projekat "Evropa u praksi na lokalnom nivou" sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3