Pin It

Telo za praćenje primene LAP trebalo bi formirati najkasnije 6 meseci pre roka za realizaciju prve mere iz LAP-a. Idealno, to bi trebalo da bude prva mera u realizaciji LAP-a. Međutim, iako je Skupština grada Loznice usvojila lokalni aantikorupcijski plan pre skoro godinu dana, još nema nazznaka da će u skorije vreme formirati telo za praćenje implementacije LAP-a u Loznici. Podsetimo, lokalni antikorupcijski plan ima za cilj da rešava probleme na lokalnom nivou vezane za: diskrecciona ovlašćenja funkcionera, odsustvo javnosti u radu / transparetnost, odsustvo polaganja računa / odgovornost, odsustvo nadzora i kontrole, i previše procedura i kontakata. LAP ali i telo zaduženo za sprovođenje mera iz plana treba da obezbedi : odgovornost, transparetnost, participativnost, efektivnost i efikasnost i proaktivnost na svim nivoima jedne lokalne samouprave.

Loznica grad sajt

Aktivnosti Tela su definisane merom 17.1.5. Modela Agencije. Glavna aktivnost Tela je praćenje primene LAP-a i izveštavanje skupštine JLS. Pored toga, Telo u svoje nadležnosti LAP-om može uvrstiti: otklanjanje rizika od korupcije, jačanje svesti lokalne zajednice o značaju i načinima prepoznavanja i suzbijanja korupcije, kao i jačanje nadzorne uloge ovog tela (na primer, organizovanje seminara, obuka, edukacija), objavlјivanje izveštaja i drugih informacija o stanju u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, sprovođenje ili učešće u aktivnostima i projektima koji se odnose na borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, organizovanje sastanaka sa predstavnicima drugih organa koji funkcionišu u lokalnoj zajednici, pokretanje sopstvenih inicijativa, davanje saveta i mišlјenja u vezi sa primenom LAP-a, reagovanja na predstavke podnete zbog sumnje u nepoštovanje ili neprimenjivanje LAP-a, preporučivanje mera u slučaju nerealizovanja mera ili kršenja LAP-a, kao i predlaganje građanskog posmatrača za one mere iz LAP-a za koje je taj institut predviđen i odnosi se na praćenje primene.

KO MOŽE KONKURISATI I POSTATI ČLAN LAF-a?

Kandidat za člana Tela može da bude osoba koja ispunjava uslove iz javnog konkursa koji raspiše Komisija. Agencija za borbu protiv korupcije je u meri 17.1.2. propisala opšte uslove koje Komisija mora da postuje kao osnovne uslove, a to je su da kandidati:

  • Ne mogu biti nosioci bilo koje funkcije u političkoj stranci;
  • Ne mogu biti biti javni funkcioneri u smislu odredaba članova Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
  • Nisu radno angažovani u organima JLS po bilo kom osnovu (na određeno ili neodređeno vreme, angažovani u formi rada van radnog odnosa i dr.);
  • Imaju mesto prebivališta na teritoriji JLS;
  • Nisu osuđivani ili se protiv njih ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju.

U oblasti 17. Modela nije propisana dužina mandata članova Tela, kao i mogućnost reizbora. To ostavlјa mogućnost Radnoj grupi koja radi na izradi LAP-a da definiše rešenje samostalno. Radna grupa se takođe može obratiti Agenciji i zatražiti mišlјenje. Jedno od rešenja može da bude to da se Telo imenuje na period trajanja LAP-a. Drugo rešenje može da bude da se Telo imenuje na period koji je duži od perioda trajanja LAP-a, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Према мери 17.2.1 из Модела ЛАП-а, Комисија својим актом дефинише критеријуме и мерила за избор кандидата за Тело. Агенција је у Моделу ЛАП-а навела неке од могућих критеријума: познавање домаћег антикорупцијског законодавства и међународних антикорупцијских докумената, информисаност о стању, односно пракси и случајевима у области борбе против корупције, лична мотивисаност за чланство у Телу за праћење примене ЛАП-а, предлози за унапређење сузбијања корупције на локалном нивоу, перцепција улоге и места Тела за праћење ЛАП-а, лично искуство у борби против корупције, лични и професионални интегритет.

Prateći preduzete aktivnosti lokalne samouprave, PAKT je krajem prošle godine u okviru projekta „Laf u srcu“ organizovao dvodnevni program obuke za sve zainteresovane građane. Prijavilo se 19 zainteresovanih učesnika, ali se nisu svi pojavili na obuci, dok je bilo i zainteresovanih polaznika koji u startu nisu ispunjavali osnovne uslove predviđene Modelom Agencije za članove Tela. U međuvremenu, PAKT je oformio i stručni tim koji stoji na raspolaganju svim zainteresovanim građanima koji bi konkurisali za lokalni antikorupcijski forum, odnosno Telo za praćenje implementacije LAP-a. Održano je i nekoliko pripremnih sastanaka sa donosiocima odluka, pa se očekuje da Komisija za izbor članova Tela u što kraćem roku donese Pravilnik o radu i raspiše Konkurs.

V Skupština

Моделом ЛАП-а који је израдила Агенција, у мери 17.1.4. је прописано да надлежни орган и службе ЈЛС обезбеђују просторије, опрему, буџет и административно-техничку подршку (најмање техничког секретара) за рад Тела надлежног за праћење примене ЛАП-а. Тело у оквиру годишњег плана рада изражава своје финансијске потребе као сваки други буџетски корисник.

У првој верзији Модела ЛАП-а, Агенција није дефинисала питање новчане накнаде за рад чланова Тела и тако јединицама локалне самоуправе оставила да одлуче да ли ће предвидети плаћен или волонтерски рад чланова Тела. Током реализације мере из ЛАП-а којом је регулисан избор чланова Тела, као један од разлога ниског одзива на јавно објављене конкурсе појавило се и то да не постоји накнада за рад у Телу. Управо то је био један од разлога да се у изменама Модела ЛАП-а, а које се односе на општине, предложи увођење накнаде за рад у Телу у висини накнаде за одборнике.

Запослени у јавним предузећима, установама и организацијама који су корисници републичког буџета имају право да се пријаве на конкурс за Тело.

 

Redakcija PAKT Info

*Ovaj text nastao je u okviru projekta "LAF U SRCU" koji Podrinjski anti korupcijski tim realizuje uz podršku CRTA-e. Donator ne deli nužno mišljenja i stavove autora iznete u tekstu.

CRTA logo                                                                                             PAKT LOGO

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3