Pin It

"FUNKCIONERSKA KAMPANјA" je izraz kojim se označava aktivnosti javnih funkcionera u predizbornom periodu, koje se prikazuju kao njihov "redovan rad", a suštinski su deo političke promocije. Fukcioneri na taj način dobijaju besplatnu reklamu o trošku građana Srbije, jer ih mediji ne vode kao političku promociju.

FUNKCIONERSKA KAMPANјA se manifestuje kroz promotivne aktivnosti funkcionera: posete firmama, školama, bolnicama, sudovima, otvaranje fabrika, gradilišta, sajmova, potpisivanja ugovora i memoranduma o izgradnji i ulaganju, stipendiranju, predstavlјanje planova izgradnje, uručenje stipendija, pomoći i poklona, razgovor sa građanima, radnicima.

 FUNKCIONERSKA KAMPANјA obuhvata i druge oblike aktivnosti koje mogu imati promotivne elemente, kao što su posete inostranstvu, sastanci sa domaćim i stranim zvaničnicima, sportistima i sl, sastanci na terenu sa domaćim zvaničnicima i učešće funkcionera na manifestacijama (konferencije, skupovi, okrugli stolovi, svečane akademije, obeležavanja značajnih datuma).

 Za praktičnu identifikaciju "promotivnih aktivnosti" u okviru funkcionerske kampanje mogu poslužiti dva test pitanja – da li je ova aktivnost nešto što će biti iole bitno za dva meseca (kakav će biti efekat) i da li bi se ovo desilo i da li bi funkcionisalo bez prisustva javnog funkcionera.

 FUNKCIONERSKA KAMPANјA može imati pozitivne finansijske efekte za političke stranke koje funkcioneri predstavlјaju (odnosno sa kojima ih birači identifikuju), kao i negativne efekte po javne finansije;

 

 FUNKCIONERSKA KAMPANјA je pojava koja nije svojstvena samo jednoj partiji, razdoblјu, niti nivou vlasti. Ova pojava manifestuje se jednako na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou, a funkcioneri koji u njoj učestvuju dolaze iz svih partija koje imaju svoje predstavnike u vlasti.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3