Pin It

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Logo Koalicija

Koalicija organizacija protiv korupcije u zaštiti životne sredine nakon sastanka održanog na Tari želi da obavesti javnost, ali i buduću Vladu Srbije da se situacija u zaštiti životne sredine u Srbiji i dalje pogoršava i da koruptivni rizici u sistemu zaštite životne sredine u značajnoj meri doprinose daljoj degradaciji prirodnih resursa i zdravlju građana. Zaključeno je da takvom stanju umnogome doprinose neperfektuirane zakonske odredbe u mnogim oblastima koje su direktno ili indirektno vezane za životnu sredinu.

Koalicija organizacija protiv korupcije u zaštiti životne sredine u svom Zaključku apeluje na novog mandatara i buduću Vladu da posebnu pažnju posvete sledećim pitanjima:

*Neprirodnoj nadležnosti ministarstva poljoprivrede nad resorima voda i šuma;

*Hitno vraćanje namenskog karaktera novcu pribavljenom od ekoloških taksi;

*Formiranju Zelenog fonda RS kao nezavisnog tela izuzetog iz Ministarstva zaštite životne sredine;

*Hitno podizanje rudne rente za eksploataciju mineralnih sirovina sa 5 na 20%, i reviziju svih studija i planova za rudnik litijuma u Jadru kod Loznice, jer je ovim projektom potencijalno ugrožena četvrtina teritorije Srbije;

* Trajno ukidanje postojećeg modela podsticaja povlašćenim proizvođačima električne energije iz malih hidroelektrana, odnosno ukidanje Uredbe o podsticajnim merama.

*Hitno doneti novi Zakon o zaštiti prirode upodobljen sa aktuelnim stanjem na terenu koji jasno definiše režime zaštite i suzbija prostor za zloupotrebe (intenzivna izgradnja, seča drveta i sl,) , omogućuje funkcionalno finansiranje zaštićenih područja, sprečava sukob interesa upravljača i korisnika prirodnih resursa i omogućuje punu uključenost lokalnih zainteresovanih strana u upravljanje zaštićenim područjima;

*Što je pre moguće promovisati i pokrenuti institut Zelenih javnih nabavki;

*Javni novac planiran za izgradnju fudbalskih stadiona širom Srbije preusmeriti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;

*Da se za eksploataciju šljunka i peska iz rečnih korita predvidi obavezna izrada Procene uticaja na životnu sredinu – A lista;

*Pod hitno uvrstiti oblast zaštite životne sredine na Agendu antikorupcijskih politika od nacionalnog do lokalnog nivoa;

Ovaj apel Koalicije treba shvatiti kao nameru organizacija da kroz institucije sistema utiču na unapređenje politika u oblasti zaštite životne sredine. Usvajanjem predloženih izmena javnih politika država bi pokazala da vodi računa o interesima i zdravlju građana.

LOGO Palme

*Dokument je nastao u okviru projekta „Agenda antikorupcijskih rizika u sistemu zaštite životne sredine“ koji podržava Međunarodni centar Olaf Palme. Izneta mišljenja i predlozi u dokumentu ne predstavljaju nužno i stavove donatora.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3