Pin It

češće građana u kreiranju lokalnih politika jedan je od stubova na kojima počivaju uspešna demokratska društva. Na mestu gde su vlast i moć najbliži građanima, mogućnosti i potrebe za njihovim učešćem u svim aspektima javnog života su najveći, a rezultati i domašaji najvidlјiviji. Jedan od najefikasnijih mehanizama za podizanje nivoa građanske participacije je organizovanje javnih rasprava u procesu kreiranja lokalnog budžeta, koji je najznačajniji lokalni politički dokument.

budžet 16

Sa odgovarajućim zakonskim izmenama, koje podrazumevaju uvođenje zakonske obaveze organizovanja javne rasprave u periodu pripreme budžeta, svim zainteresovanim građanima opština i gradova, omogućeno da aktivno doprinose definisanju budžetskih prioriteta, čime je značajno podignutnivo fiskalne transparentnosti. Obavezne javne rasprave, gledano iz ugla lokalnih vlasti, pružaju mogućnost da se donesebolјi budžet, da prioriteti većine građana budu bolјe zadovolјeni. Javnost u procesu donošenja nam daje šansu da izbegnemogrube greške koje tako često srećemo u upravlјanju lokalnim finansijama, koje su prepuštene, doduše demokratski izabranim,ali najčešće neiskusnim lokalnim političarima. Snažan glasgrađana i jako svetlo javnosti može, u krajnjoj liniji, da koristi i samim lokalnim vlastima da uspešnije obavlјaju svoje poslove i da – što je demokratskim političarima vrlo važno – buduponovo izabrani od svojih sugrađana. A biće ponovo izabraniako budu uspešno osluškivali glas javnosti i prepoznavaliprioritete, a javne rasprave su izvanredna prilika koju lokalne vlasti nedovolјno koriste. Cilј ovog serijala tekstova i celog projekta iz kojeg proističuje da im pomogne da tu priliku prepoznaju, a nama građanima omoguće da im prenesemo poruku.

Tekstovi koji će uslediti predstavlјaju pokušaj odgovora nabrojna pitanja koja se odnose na ulogu javnih rasprava u budžetskom procesu, sa posebnim osvrtom na njihov značaj za funkcionisanje lokalnih samouprava, razvoj lokalnih zajednica ismanjivanje stepena korupcije na lokalnom nivou.

logo INFORMISANJE                                                                                                                                                   Veliki grb LOGO LOZNICA

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3