Pin It

budžet 16

Nakon sveobuhvatne analize postojećeg stanja, serije održanih okruglih stolova i brojnih razgovora sa građanima i predstavnicima lokalnih vlasti širom Srbije, smatramo da su najvažniji razlozi za održavanje javnih rasprava u procesu donošenja lokalnog budžeta:

  • budžet je najvažniji dokument koji opštinske i gradske vlasti donose tokom godine;

 

  • javne rasprave pružaju mogućnost građanima da se direktno uklјuče u proces donošenja odluka, što je i jedno od osnovnih načela Evropske povelјe o lokalnoj samoupravi;

 

  • javne rasprave su prilika za građane da iznesu predloge koje smatraju važnim za razvoj lokalne zajednice;

 

  • javne rasprave doprinose podizanju poverenja između građana i lokalnih vlasti;

 

  • Javne rasprave moraju biti održavane u prikladnim terminima (septembar-oktobar) da bi se ostavio prostor donosiocima odluka da predloge građana ugrade u planove javnih preduzeća i ustanova.

 

Predlozi građana kao i obrazložena odluka o tim predlozima moraju biti objavlјeni na internet prezentaciji jedinice lokalne samouprave. Obrazložena odluka se potom dostavlјa predlagaču.

logo INFORMISANJE                                                                                                                                                  Veliki grb LOGO LOZNICA

 

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3