Pin It

budžet 1

Tajnost je u vreme socijalizma bila sastavni deo jedne pogrešne koncepcije, gde su se podaci svih mogućih vrsta skrivali ne samo od predstavnika drugih zemalјa i međunarodnih organizacija, nego i od sopstvenih građana. To podseća na običaj sličnog skrivanja podataka i detalјa u primitivnim zajednicama, zato što postoji verovanje da ste u vlasti nekoga ako on zna neke podatke o vama. Sa druge strane, podaci su se u vreme socijalizma skrivali zato što nisu pohvalno govorili o vlasti. Na taj način su prikrivane teškoće u prikuplјanju sredstava, veliki deficiti sredstava, loše funkcionisanje države i njenih usluga, uklјučujući javna i javna komunalna preduzeće, a i slučajevi korupcije i druge zloupotrebe. Usled skrivanja podataka bila je otežana bilo kakva diskusija o javnim pitanjima i sredstvima javnih finansija. Funkcioneri su imali privilegovan pristup informacijama i tu asimetriju su koristili kako bi, između ostalog, intelektualcima i javnosti držali lekcije.

Loše navike sporo umiru, posebno u zemlјi koja se tako sporo reformiše u prelasku od socijalističke diktature u tržišnu demokratiju u okvirima vladavine prava. Ako je situacija tako loša u centru Beograda kao prestonici, samo slučajno bolјa može biti u manjim gradovima i varošicama u unutrašnjosti Srbije.

Da bi se došlo do bolјih rešenja u postupku donošenja budžeta, načelima budžetiranja i kontroli trošenja budžeta, potrebno je napustiti stara i usvojiti druga, bolјa rešenja. Taj posao nije lako obaviti, zato što je budžet države ili lokalnih samouprava samo jedan od instrumenata koji postoji u sveobuhvatnoj transformaciji društva od socijalističke diktature, vladavine jedne stranke i komandne privrede ka demokratiji, vladavini prava i tržišnoj privredi. Taj proces ima različitu dubinu, brzinu i konzistentnost sa kojima se odvija. I kada se jednog dana promeni regulativa, potrebno je da se lјudi priviknu na druga rešenja i počnu da koriste podsticaje koje oni daju. I kada je poznat tip opštih reformi, nije lako odlučiti se za tip reforme budžeta.

Načela pravlјenja budžeta ima više i u nastavku serijala ćemo se baviti uglavnom onima koja se najčešće susreću i čija se primena lako može opravdati. Budžet ne reflektuje samo stanje reformi, već i preovlađujuće navike i tradicije, stepen (de)centralizacije, i mnogo drugih stvari.

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja                                                                                                                  Veliki grb LOGO LOZNICA

 

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3