Pin It

Veliki broj međunarodnih projekata realizovanih posle 2000. godine u Srbiji imaju kao svoj prateći deo obavezu izjašnjavanja građana o problemima, prioritetima pa čak i o predlozima za rešavanje problema. Time su lokalne vlasti posredno bile prinuđene da uklјučuju građane.

budžet 15

Važan deo reformi i modernizacije finansijskog sektora je zahtevao uklјučivanje građana u vidu javnih rasprava o budžetu, kao izuzetno važnom operativnom dokumentu opštine (grada). Održavanje rasprava o budžetu je postala redovna praksa jednog broja lokalnih vlasti. I u drugim oblastima rada ovaj metod je sve više prisutan.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama daje građanima pravo da im bude saopšteno da li organ javne vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, ili, recimo, da im se informacija od javnog značaja učini dostupnom najdalјe u roku od 15 dana. To pravo se smatra temelјnim preduslovom demokratizacije društva i stvaranja aktivnog građanstva koje može kompetentno da odlučuje o zbivanjima u zajednici u kojoj živi. Razna istraživanja ukazuju da povećanje informisanosti građana o pravima dovodi do značajnog povećanja motivacije da se zakonom garantovana prava ostvare. Obrazovanje građana su uglavnom preuzele nevladine organizacije. Organizovan je veliki broj seminara širom Srbije, u gradskim centrima ali i u manjim opštinama. Predavanja na njima su, po pravilu, interaktivna u vidu radionica. Ispostavilo se da je veoma korisno što više ići na edukaciju kroz praksu i podsticati programe koji pomažu građanima u organizovanju konkretnih akcija.

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja                                                                                                                            Veliki grb LOGO LOZNICA

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3