Pin It

PAKT iz Loznice u saradnji sa Bečejskim udruženjem mladih i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju u naredne dve godine realizuju projekat „Manje korupcije – bogatije društvo“.

Projekat za glavni cilj ima da poveća učešće građana i unapredi antikorupcijske politike u sistemu javnih nabavki i finansijske kontrole u Srbiji. Projektne aktivnosti sprovode se u 30 opština i gradova širom Srbije. Pored monitoringa javnih nabavki i javno – privatnih partnerstva, sprovešće se analiza rada internih revizija u jedinicama lokalne samouprave, kao i budžetskih inspekcija. Pored toga, zadatak projektnog tima jeste da kreira i testira inovativne mehanizme i platforme zagovaranja za povećanje učešća građana i medija u kreiranju lokalnih i nacionalnih antikorupcijskih politika i aktivnosti.

Projekat „Manje korupcije – bogatije društvo“ je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije u okviru programa MATRA.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3