Pin It

Ни судска пресуда, ни време који им је остављено да се саберу и присете својих обавеза, нису помогли члановима Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки да, у предмету „Прокоп“, најзад поступе по закону. Рок за доношење новог решења, усаглашеног са пресудом Управног суда, истекао је пре тачно два месеца, а овог акта нема ни на видику.

Управни суд је, подсећамо, пресудом II-9 У. 10959/14 од 12.06.2015. године, поништио решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-1495/2014 од 04.07.2014. године и наложио поништавање поступка јавне набавке „Прокоп“. Поменутом пресудом, Управни суд је наложио Комисији и да испита да ли је уговор који је потписан између „Железница Србије” а.д. и „Енергопројектопрема” а.д. ништав, имајући у виду да је закључен супротно одредбама Закона о јавним набавкама о спречавању корупције и сукоба интереса.

Суочен са околношћу да Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки непоступањем истрајава у кршењу закона, Топлички центар за демократију и људска права, грађански надзорник у поступку јавне набавке „Прокоп“, позвао је ову „институцију“ да у накнадном року од 7 дана донесе решење усаглашено са пресудом Управног суда.

Уколико се то не догоди, грађански надзорник ће се, у складу са чланом 71 Закона о управним споровима, обратити Управном суду са захтевом да директно донесе ново, законито решење, и стави тачку ово апсурдно поигравање са правом и јавним интересом. 

Пресуда II-9 У. 10959/14 од 12.06.2015. године

Допис Топличког центра за демократију и људска права од 21.10.2015. године

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3